Liên hệ
Contact
Thông tin liên hệ

Căn hộ quan tâm
Căn hộ hạng ACăn hộ hạng BCăn hộ hạng CCăn hộ hạng DCăn hộ hạng ECăn hộ hạng F

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Kinh Doanh (IDB Việt Nam)
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Kinh Doanh (IDB Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Plaschem- Số 562 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Phòng kinh doanh: Tầng 1 tòa nhà One 18 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Hotline: 097 885 1818
Email: chungcuone18@gmail.com
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Kinh Doanh (IDB Việt Nam)
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Kinh Doanh (IDB Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Plaschem- Số 562 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Phòng kinh doanh: Tầng 1 tòa nhà One 18 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Hotline: 097 885 1818
Email: chungcuone18@gmail.com
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Kinh Doanh (IDB Việt Nam)
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Kinh Doanh (IDB Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Plaschem- Số 562 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Phòng kinh doanh: Tầng 1 tòa nhà One 18 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
Hotline: 097 885 1818
Email: chungcuone18@gmail.com